CURS
ANGLÈS NIVELL 4. PRIMER CURS DE NIVELL AVANÇAT (TORN VESPRE)
Efc
TOTS ELS CURSOS
CERCA AVANÇADA DE CURSOS
CONTACTEU AMB NOSALTRES
T. 93 875 73 48
infofc@umanresa.cat
Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa (Barcelona)
Com arribar-hi
Segueix-nos a:
Intranet
Mapa web

Informació de matrícula

Matrícula online:

Per matricular-te necessites un NIU (número d'identificació universitària de la UManresa). Tria l'opció que correspongui al teu cas:

- Matrícula amb NIU: si ets estudiant de la UManresa i recordes el teu NIU i paraula de pas (si tens dubtes, consulta el tutorial de matrícula):

Matrícula online amb NIU

- Matrícula sense NIU: si no ets estudiant de la UManresa o no recordes el teu NIU i paraula de pas (si tens dubtes, consulta el tutorial del NIU o el tutorial de matrícula):

Matrícula online sense NIU

ANGLÈS NIVELL 4. PRIMER CURS DE NIVELL AVANÇAT (TORN VESPRE)

MODALITAT

Presencial

PREU

Preu curs 525€
Alumnes Grau FUB 420€
Exalumnes Grau FUB 472,50€
Institucions vinculades a la FUB 472,50€

En el cas de les institucions vinculades a la FUB caldrà acreditar-ho.


CALENDARI

Del 4 d'octubre de de 2016 al 15 de juny de 2017

HORARIS

Dimarts i dijous de 19.00 a 20.30

ADREÇAT A

Alumnes de la FUB, professorat, personal d'administració i serveis i al públic en general, major de 16 anys.

MATRICULACIÓ

Depenent dels cursos s'ha d'abonar l'import mitjançant TPV o domiciliació bancària.
Persona de contacte:
Isabel Santa
idiomes@umanresa.cat
Tel. 93 877 41 79
Fax 93 875 73 55
Horari de secretaria: de 8 a 15'30 h

DATES D'INSCRIPCIÓ

Del 11-07-2016 al 29-07-2016

LLOC

Fundació Universitària del Bages
Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa

IDIOMA

Anglès

INTRODUCCIÓ

El curs Anglès 4 (Intermedi alt) és equivalent al nivell B1.1 del Marc comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa. El curs està enfocat a ajudar l´alumne a consolidar i acabar d´adquirir les competències necessàries per a completar la fase d´usuari independent de la llengua estrangera. En acabar el curs l´estudiant haurà de saber: expressar-se amb un grau suficient de fluïdesa que permeti la interacció amb parlants nadius en un registre estàndard; organitzar de manera coherent les seves opinions i justificar-les; produir textos clars i detallats, tant orals com escrits, entorn de diversos temes; exposar avantatges i inconvenients d´opcions concretes; i comprendre idees generals i específiques de textos amb el nivell corresponent de complexitat.

OBJECTIUS

Els objectius del curs són consolidar i ampliar coneixements previs de llengua anglesa i promoure l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general en situacions diverses, amb un cert nivell de complexitat, formals i informals. L'alumne adquirirà els mitjans necessaris per desenvolupar les habilitats bàsiques, tant receptives com productives, del llenguatge oral i escrit, a banda dels aspectes gramaticals i de vocabulari, corresponents a un nivell d'usuari de la llengua intermedi-alt (B1.1). Així també desenvoluparà estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació, a partir de textos o situacions autèntics, concrets i abstractes i estratègies per a l'aprenentatge autònom de llengües, que facilitin l'ús de l'idioma en activitats professionals, culturals o d'interès personal. A més, l'alumne començarà a conèixer els mecanismes de funcionament de l'examen del First Certificate de la Universitat de Cambridge i a adquirir les estratègies i el coneixement per a superar-lo.

PROGRAMA

El programa correspon a un anglès de nivell 4 (Intermedi alt), equivalent al nivell B1.1 del Marc comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa.

REQUISITS

Les persones que es vulguin inscriure a un curs del Servei d'Idiomes de la FUB, primer han de realitzar la prova de nivell en línia, a través de la pàgina web del Servei d'Idiomes. Un cop assignat el nivell corresponent, poden matricular-se en línia.

METODOLOGIA

El curs preveu el desenvolupament de les habilitats comunicatives bàsiques: expressió i comprensió orals, expressió escrita i comprensió lectora.
El curs es basa en l'ús de la llengua anglesa en situacions reals i habituals, i és de caràcter pràctic i participatiu, mitjançant activitats fonamentades en la interacció comunicativa.

AVALUACIÓ

El sistema d'avaluació es basa en l'avaluació contínua (40% ) i també en el resultat d'un examen final (60%). Per aprovar el curs, l'alumne ha d'aprovar l'examen final amb una nota igual o superior al 6, i també ha de complir amb la política d'assistència del Servei d'Idiomes, que és del 80% de les sessions.
ALUMNI
“ARA DISPOSO DE MÉS RECURSOS A LA MEVA FEINA.”
Anna Somovilla Capallera
Postgrau en gestió de persones i direcció de RR.HH
Anna Somovilla Capallera

Vaig inscriure´m al programa motivada pel seu contingut. La FUB, a més, em resultava molt propera.

Fer aquest programa m´ha ajudat en la meva projecció professional, ja que he  pogut disposar de més recursos per a fer la feina.
Recomanaria el programa a tots els professionals que es vulguin dedicar a l´àrea de recursos humans i vulguin tenir uns coneixements detallats de tots els departaments i recursos de l´àrea.

 

Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència en usar-ho. Les cookies utilitzades pel funcionament essencial del lloc ja s'han establert. Per saber més sobre les cookies que utilitzem i com eliminar-les, consulteu la nostra política de privacitat.

Accepto les cookies d'aquest lloc web.