MASTER
MÀSTER EN DIRECCIÓ COMPTABLE, FINANCERA I TRIBUTÀRIA
2a edició
Efc
TOTS ELS CURSOS
CERCA AVANÇADA DE CURSOS
CONTACTEU AMB NOSALTRES
T. 93 875 73 48
infofc@umanresa.cat
Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa (Barcelona)
Com arribar-hi
Segueix-nos a:
Intranet
Mapa web

MÀSTER EN DIRECCIÓ COMPTABLE, FINANCERA I TRIBUTÀRIA

MODALITAT

Presencial

CRÈDITS

60

PREU

Preu del Màster 3.850€

Preinscripció: 850€
Formalització matrícula: 1.500€
2n pagament matrícula(15/01/2017): 1.500€

10% de descompte per exalumnes de Grau i Postgrau

Cal efectuar el pagament de la preinscripció per TPV o transferència bancària, i el de matrícula (fraccionat en dues vegades) per domiciliació bancària.

Aquesta formació pot ser bonificable per l'empresa a través de la Fundació Tripartita, en funció del crèdit que tingui disponible. Addicionalment, en el cas de que la formació s'efectuï en hores laborables, l€empresa pot bonificar-se també els costos salarials de les hores que el treballador inverteixi en la seva formació com a Pif - Permís Individual de Formació.

CALENDARI

D'octubre de 2016 a juny de 2017

Dates inici mòduls:
Gestió comptable: 17 d'octubre de 2016
Gestió fiscal: 19 d'octubre de 2016
Gestió financera: 21 d'octubre de 2016

HORARIS

Dilluns, dimecres i divendres, de 18.30 h a 21.30 h

ADREÇAT A

Graduats, llicenciats i/o diplomats en l'àmbit econòmic i empresarial (ciències empresarials, gestió d'empreses, administració i direcció d'empreses, economia, dret, gestió i administració pública, etc).

MATRICULACIÓ

Cal efectuar el pagament de la preinscripció per TPV o bé mitjançant transferència bancària al número de compte corrent de CatalunyaCaixa:
IBAN: ES85 2013-6010-17-0201776030, BIC: CESCESBBXXX i fer arribar el comprovant bancari a:
Centre Internacional de Formació Contínua
infofc@umanresa.cat
T. 93 875 73 48
F. 93 875 73 55

El pagament de la matrícula (fraccionat en dues vegades) s'efectuarà per domiciliació bancària.

DATES D'INSCRIPCIÓ

Del 01-04-2016 al 10-10-2016

LLOC

UManresa - Fundació Universitària del Bages (Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya) Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa (Barcelona)

INTRODUCCIÓ

L´objectiu del Màster Universitari en Comptabilitat, Finances i Fiscalitat Empresarial és l´adquisició per part de l´estudiant d´una formació avançada, de caràcter multidisciplinari, orientada a l´especialització acadèmica i a la formació de professionals capaços d´exercir tasques de gestió economicofinancera de l’empresa, assessorament fiscal en matèria empresarial i en gestió comptable.


En el mòdul comptable s’aprofundiran temes de comptabilitat avançada, consolidació, auditoria, comptabilitat de costos i de gestió i anàlisi de balanços.


Pel que fa al mòdul de finances es treballarà en l’elaboració i control pressupostari, el cash management i el crèdit management, el finançament empresarial, la valoració d’empreses i els mercats financers.


En la part de gestió fiscal s’impartirà una part  general del dret financer i tributari, i s’aprofundirà en l’impost de la renda de les persones físiques, l’impost de societats, l’impost sobre el valor afegit i la tributació subestatal.

OBJECTIUS

L'objectiu general del Màster en Comptabilitat, Finances i Fiscalitat és l'adquisició per part de l'estudiant d'una formació avançada, de caràcter multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica i a la formació de professionals capaços d'exercir tasques de gestió económicofinancera de l'empresa, assessorament fiscal en matèria empresarial i gestió comptable.

ESTRUCTURA

El màster està estructurat en 3 grans mòduls, que permet en el cas d'aquells alumnes que només en realitzin 2, aconseguir la titulació de Postgrau.

- Itinerari 1: L'alumne cursa els 3 mòduls i el treball final de màster. Assoleix la titulació de Màster en Direcció comptable, financera i tributària

- Itinerari 2: L'alumne cursa 2 mòduls, el mòdul de Comptabilitat i el de Finances. Assoleix la titulació de Postgrau en Comptabilitat i finances.

- Itinerari 3: L'alumne cursa 2 mòduls, el mòdul de Comptabilitat i el de Fiscalitat. Assoleix la titulació de Postgrau en Comptabilitat i fiscalitat.

- Itinerari 4: L'alumne ha cursat dos mòduls i pot cursar el mòdul restant més el Treball Final de Màster. Assoleix la titulació de Màster en Direcció Comptable, financera i tributària.

PROGRAMA

Mòdul 1: Gestió comptable
• Normativa comptable nacional i internacional
• Comptabilitat avançada
• Anàlisi d´estats financers
• Consolidació comptable
• Comptabilitat creativa
• Comptabilitat de costos i gestió
• Auditoria comptable

Mòdul 2: Gestió fiscal
• Part General
• IRPF
• Impost de societats
• IVA
• Imposició subestatal


Mòdul 3: Gestió financera
• Previsió i control pressupostari
• Cash management
• Crèdit management
• Valoració d’empreses
• Finançament d’empreses
• Mercats i instruments financers
• Gestió del risc financer
• Avaluació d’inversions
• Finançament d´empreses

COORDINADORS
JORDI ROJAS DONADA

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses
Màster Oficial en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió
Economista Col·legiat en el despatx professional d’Economistes “Moisès Rojas Gras”
Professor coordinador dels estudis d’Empresa de la FUB

DAVID SANCLIMENS SOLERVICENS

Llicenciat en Dret
Professor dels estudis d'Empresa de la FUB

REQUISITS

Per a la realització del màster, cal ser llicenciat, diplomat o graduat universitari.
També podran accedir al programa, en les seves diferents opcions, aquells professionals que sense disposar d'una titulació universitària tinguin d'experiència professional acreditada en el terreny de la gestió empresarial.

ACREDITACIÓ

Diploma de Màster en Direcció Comptable, financera i tributària expedit per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

SORTIDES PROFESSIONALS

en un departament comptable, financer o fiscal de l'empresa, a l'Administració, en entitats financeres o bé en la pràctica autònoma.

METODOLOGIA

- Sessió amb el grup classe.
- Sessió de treball dirigit.
- Tutoria personalitzada.
- Treball personal individual.

AVALUACIÓ

Assistència obligatòria mínima d'un 80% de les hores lectives
ALUMNI
“ARA DISPOSO DE MÉS RECURSOS A LA MEVA FEINA.”
Anna Somovilla Capallera
Postgrau en gestió de persones i direcció de RR.HH
Anna Somovilla Capallera

Vaig inscriure´m al programa motivada pel seu contingut. La FUB, a més, em resultava molt propera.

Fer aquest programa m´ha ajudat en la meva projecció professional, ja que he  pogut disposar de més recursos per a fer la feina.
Recomanaria el programa a tots els professionals que es vulguin dedicar a l´àrea de recursos humans i vulguin tenir uns coneixements detallats de tots els departaments i recursos de l´àrea.

 

Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència en usar-ho. Les cookies utilitzades pel funcionament essencial del lloc ja s'han establert. Per saber més sobre les cookies que utilitzem i com eliminar-les, consulteu la nostra política de privacitat.

Accepto les cookies d'aquest lloc web.