POSTGRAU
POSTGRAU EN DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS. GESTIÓ DE PERSONES A LES ORGANITZACIONS
8a edició
Efc
TOTS ELS CURSOS
CERCA AVANÇADA DE CURSOS
CONTACTEU AMB NOSALTRES
T. 93 875 73 48
infofc@umanresa.cat
Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa (Barcelona)
Com arribar-hi
Segueix-nos a:
Intranet
Mapa web

POSTGRAU EN DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS. GESTIÓ DE PERSONES A LES ORGANITZACIONS

MODALITAT

Semipresencial

CRÈDITS

30 ECTS

PREU

Preu del Postgrau 2.450€

Preinscripció 490€
Formalització matrícula 980€
2n pagament matrícula(15/01/2017): 980€

10% de descompte per exalumnes de Grau i Postgrau.

Cal efectuar el pagament de la preinscripció per TPV o transferència bancària, i el de matrícula (fraccionat en dues vegades) per domiciliació bancària.

Aquesta formació pot ser bonificable per l'empresa a través de la Fundació Tripartita, en funció del crèdit que tingui disponible. Addicionalment, en el cas de que la formació s'efectuï en hores laborables, l€empresa pot bonificar-se també els costos salarials de les hores que el treballador inverteixi en la seva formació com a Pif - Permís Individual de Formació.

CALENDARI

20 i 27 d'octubre de 2016
3, 10, 17 i 24 de novembre de 2016
1, 15 i 22 de desembre de 2016
12, 19 i 26 de gener de 2017
2, 9, 16 i 23 de febrer 2017
2, 9, 16, 23 i 30 de març de 2017
6, 20 i 27 d'abril de 2017
4, 11, 18 i 25 de maig de 2017
1, 8 i 22 de juny de 2017

HORARIS

Dijous, de 17.30 h a 21.30 h

ADREÇAT A

Diplomats, llicenciats o graduats en l'àmbit econòmic i empresarial (econòmiques, administració i direcció d'empreses, empresarials, dret, gestió i administració pública, psicologia, sociologia, etc.) i als professionals dels departaments de recursos humans d'empreses i institucions.

MATRICULACIÓ

Cal efectuar el pagament de la preinscripció per TPV o bé mitjançant transferència bancària al número de compte corrent de CatalunyaCaixa:
IBAN: ES85 2013-6010-17-0201776030, BIC: CESCESBBXXX i fer arribar el comprovant bancari a:
Centre Internacional de Formació Contínua
infofc@umanresa.cat
T. 93 875 73 48
F. 93 875 73 55

El pagament de la matrícula (fraccionat en dues vegades) s'efectuarà per domiciliació bancària.

DATES D'INSCRIPCIÓ

Del 01-04-2016 al 19-10-2016

LLOC

UManresa-Fundació Universitària del Bages
(Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya)
Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa (Barcelona)

INTRODUCCIÓ

El Postgrau ofereix formació als graduats i professionals que vulguin especialitzar-se en la direcció i gestió de l’àrea de Recursos Humans a les empreses i institucions. Els seus continguts s´adrecen al desenvolupament de les competències professionals pròpies per dirigir, gestionar, actuar i prendre decisions amb visió estratègica i organitzativa de l´empresa a partir del lideratge de persones i equips de treball.


ESTRUCTURA
El Postgrau té una estructura modular que permet cursar de forma independent tres dels blocs del programa. La superació de cada un dels mòduls duu a l´obtenció d’un certificat d’aprofitament susceptible de ser convalidat per a l´obtenció del títol de Postgrau.

Postgrau en Gestió de persones a les organitzacions
30 ECTS
2.450 euros
Octubre de 2015 a juny de 2016

Certificat en Direcció de l’àrea de Recursos Humans
5 ECTS
450 euros
Novembre de 2015 a gener de 2016

Certificat en Gestió de funcions administratives en l’àrea de Recursos Humans
10 ECTS
900 euros
Febrer a abril de 2016

Certificat en Direcció i lideratge en l’empresa
5 ECTS
450 euros
Abril a maig de 2016

PROGRAMA

Mòdul 1. Estratègia, direcció i organització de l’empresa
• Els rols nous en la direcció de RH. Valors i cultura corporativa
• La Direcció Estratègica i la integració de la Direcció de RH
• L’empresa: El sistema de funcionament, els departaments i àrees de producció. L’actuació de l’àrea de RH
• La innovació i la implantació de processos de canvi
• Anàlisi i interpretació de l’entorn macroeconòmic de les empreses
• Les finances, l´estat econòmic i el pressupost. Implicacions en l’àrea de RH
• Els sistemes de control de gestió

Mòdul 2. La Direcció de l’àrea de Recursos Humans
• La direcció, planificació i gestió dels RH
• Anàlisi, descripció, especificació i valoració de llocs de treball
• La captació i selecció de nous professionals. El pla d’acollida
• El projecte de formació de l’empresa i per a cada grup professional. El pla de carrera
• L’avaluació de la contribució dels professionals. Gestió per competències
• La gestió i administració de la retribució i dels incentius. Retenció del talent. El salari emocional
• Les relacions laborals i la negociació estratègica

Mòdul 3. La Gestió de funcions administratives en l’àrea de Recursos Humans
• La gestió de la contractació, de les nòmines i la Seguretat Social
• Normatives de les relacions laborals
• La jurisdicció social i laboral: lleis, dret administratiu i penal
• Els processos legals en la direcció dels RH
• Responsabilitat social corporativa. Conciliació, igualtat i multiculturalitat
• La prevenció de riscos laborals
• L’ús de sistemes d’informació aplicats a la gestió dels RH. Recursos Humans 2.0

Mòdul 4. La Direcció i el lideratge en l’empresa
• El lideratge de les persones en el treball
• Lideratge situacional i lideratge emocional
• El lideratge d’equips de treball
• La motivació i el rendiment
• La comunicació entre persones i equips
• La gestió del conflicte i el canvi
• La gestió del coneixement

La realització i superació del programa contribueix a l´assoliment de les següents competències professionals:

ESPECÍFIQUES
En l´estratègia de l´empresa:
• El rol actual del Director de RH per a descobrir talent i impulsar competències
• Interpretar l´entorn macroeconòmic
• Tenir present la visió, orientació estratègica de l´empresa, l´estat econòmic i el pressupost en les actuacions del departament/àrea de RH
• Integrar el funcionament de les diferents àrees i departaments de l´empresa en les línies d´actuació del departament de RH
• Integrar el coneixement i les competències essencials de l´empresa en la incorporació dels nous professionals i en el desenvolupament dels actuals
• Participar en el disseny i implantació de processos de canvi

En la direcció de l´àrea de Recursos Humans:
• Captar i seleccionar nous professionals
• Dissenyar processos de formació i desenvolupament de cada grup professional i per a cada personal
• Avaluar la contribució de professionals i equips, per àrees i departaments
• Gestionar i administrar les retribucions i els incentius
• Estructurar i/o desenvolupar els projectes de carrera

En la gestió de funcions administratives en làrea de Recursos Humans:
• Conèixer el procés d´elaboració de nòmines i els procediments amb la Seguretat Social
• Incorporar les normatives, lleis i processos legals en la direcció dels RH
• Gestionar les sortides de professionals de l´empresa
• Gestionar la RSC per millorar la competitivitat i l´aportació a la societat
• Integrar la prevenció de riscos laborals
• Aplicar l´ús de sistemes d´informació i desenvolupar programes de reclutament i selecció fonamentats en tecnologies 2.0 i adaptar el departament a l´ecosistema digital

En l´exercici del lideratge del seu equip i com a líder de l´organització:
• Actuar com a líder en les activitats generals de l´empresa
• Liderar el seu equip de treball

TRANSVERSALS
• Analitzar les situacions i problemes que se li presenten, i prendre les decisions oportunes
• Planificar i organitzar el seu treball i el d´altres en l´àmbit de la seva responsabilitat
• Aplicar tecnologies de la informació i comunicació en l´àrea de RH
• Gestionar i compartir la informació i el coneixement

COORDINADORS
LAURA RAULET ROVIRA

Diplomada en Turisme
Màster en Recursos Humans
Postgrau en Desenvolupament del talent
Professional per compte propi 

 

SARA TOR SALA

Diplomada en Infermeria
Màster oficial en lideratge i gestió de serveis d'infermeria
Màster en Administració i Gestió en Cures d’Infermeria
Postgrau en  Gestió de persones a les organitzacions. Direcció de RH
Responsable àrea d'urgències i UCI a Hospital Quirón Teknon
Professora col·laboradora de la FUB

PROFESSORS
JUAN F. ARZA MONDELO

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració
MBA per ESADE
Màster en Direcció Estratègica de Persones
Soci Consultor a Arza&Legazpi
Professor de Recursos Humans i Habilidats Directives a diferents escoles de negoci

MARC BERNADICH MÁRQUEZ

Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses
Màster en Creació i Gestió d’Empreses.
Responsable del programa d'Emprenedoria i Innovació del Campus Manresa de la UVIC-UCC.Emprenedor.

FRANCESC CORTÉS CHICO

Llicenciat en Dret
Diplomat en Societats Anònimes Laborals, Cooperatives i Doctorat en Laboral
Professor de Formació Contínua

ANNA MARTÍ FONT

Llicenciada en Psicologia
Patrona Fundadora de la Fundació Eduard Punset
Professional per compte propi
Professora dels estudis d'Empresa de la FUB

GABRIEL MARTÍNEZ DESCHAMPS

Llicenciat en Ciències Econòmiques
Professor associat de la Universitat Pompeu Fabra
Consultor d'empreses en l'àrea de Recursos Humans

VALENTÍ MARTÍNEZ ESPINOSA

Doctor en Psicologia per la UAO i Llicenciat en Psicologia per la URL
Diplomat en Infermeria per la UB
Diplomat en Gestió i Direcció Hospitalària per EADA
Director general de la Fundació Universitària del Bages
Professor de la UVic-UCC i professor col·laborador de la Universitat Autònoma de Barcelona i d'IL3 de la Universitat de Barcelona

LAURA RAULET ROVIRA

Diplomada en Turisme
Màster en Recursos Humans
Postgrau en Desenvolupament del talent
Professional per compte propi 

 

LLUÍS ROSSINYOL CORTÈS

Llicenciat en Psicologia
Coach/Consultor de Recursos Humans

ANTONI SALINAS FRANCISCO

Llicenciat en Dret
Master en Prevenció de Riscos Laborals
Postgrau en Direcció y Gestió d’Empreses
Adjunt a la Direcció de Recursos Humans a MUTUAL MIDAT CYCLOPS

SARA TOR SALA

Diplomada en Infermeria
Màster oficial en lideratge i gestió de serveis d'infermeria
Màster en Administració i Gestió en Cures d’Infermeria
Postgrau en  Gestió de persones a les organitzacions. Direcció de RH
Responsable àrea d'urgències i UCI a Hospital Quirón Teknon
Professora col·laboradora de la FUB

JOSEP TORRES PRUÑONOSA

Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres
Doctor en Economia Financera i Comptabilitat
Màster en Mercats Borsaris i Derivats Financers
Soci director, director comercial i director de zona d'entitats del sector immobiliari, assegurador i financer
Professor universitari i d'escola de negocis

ÀNGEL VILARASAU SOLER

Enginyer Tècnic Industrial
Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals
Tècnic Superior en Ergonomia
Secretari del Col•legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa


REQUISITS

Per a la realització del postgrau cal ser llicenciat, diplomat o graduat universitari.
També podran accedir al programa, en les seves diferents opcions, aquells professionals que sense disposar d'una titulació universitària superior disposin d'experiència professional en l'àmbit de la direcció i gestió de recursos humans.

El Centre Internacional de Formació Contínua de la FUB es reserva el dret d'anul.lar el postgrau si la quantitat d'inscripcions no és suficient per a la seva realització. En aquest cas es comunicaria als participants per tal de procedir a efectuar el retorn del pagament.

ACREDITACIÓ

Diploma de Postgrau en Direcció de Recursos Humans. Gestió de persones a les organitzacions expedit per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

SORTIDES PROFESSIONALS

El Postgrau permet als participants dominar tècniques, desenvolupar funcions, elaborar bases estratègiques i anticipar moviments futurs en la gestió, presa de decisions i control de recursos humans de l'empresa.

- Àrees i departaments de personal i RH de les empreses
- Consultories de RH
- Gabinets de Psicologia
- Empreses de treball temporal (ETT)
- Exercici lliure d'activitat professional
- Gestories i assessories laborals

METODOLOGIA

La metodologia utilitzada serà eminentment pràctica, i fonamentada en:
- L'activitat presencial a les aules
- L'activitat comunitària al campus virtual (activitats on-line)
- El projecte individual de direcció i/o gestió de RH. Tutelat durant la seva elaboració i presentat al final del Postgrau, pot abordar la posada en marxa d'un pla de Recursos Humans o aprofundir en una àrea concreta de la gestió de persones.

Durant les sessions presencials, els professors i experts situen els participants en els contextos reals d'actuació i desenvolupament dels equips de direcció de RH.
Des d'aquesta realitat s'analitzen situacions extretes de la pràctica, experiències de gestió, simulacions i models teòrics per ajudar-los i donar-los suport en l'adquisició de les competències pròpies de la direcció de persones.
Les activitats on-line programades donen continuïtat al procés d'aprenentatge i complementen les activitats presencials. Es treballen documents actuals i publicacions sobre direcció i gestió de recursos humans, notícies i novetats, blocs i llocs d'Internet d'alt interès per als professionals d'aquest sector, a més d'utilitzar l'aprenentatge de cooperació entre els estudiants i l'equip docent.

AVALUACIÓ

Per a l'obtenció del Diploma de Postgrau caldrà haver superat els següents requisits:

1. Assistència i superació del bloc presencial (50%)
- Assistència obligatòria a un mínim del 80% del total d'hores lectives teòriques.
- Realització de la totalitat dels exercicis i casos d'avaluació.
Cada professor farà una avaluació de les sessions realitzades. La qualificació final del mòdul tindrà en compte totes les valoracions dels professors del mòdul. La qualificació final del postgrau (pel que fa a les sessions presencials), anirà en funció de l'avaluació de cadascun dels quatre mòduls.

2. Participació i superació del bloc virtual (30%)
Superar amb la qualificació d'APTE els exercicis i casos pràctics plantejats al campus virtual.

3. Projecte final (20%), dels quals:
a. Presentació formal i continguts (60%)
b. Defensa oral (40%)

- Realització i lliurament d'un projecte final d'integració de coneixements.

PRÀCTIQUES

Possibilitat de realitzar pràctiques en diferents empreses del sector, a instància de l'alumne. El Centre Internacional de Formació Contínua en tramitarà els convenis de col.laboració.
ALUMNI
“RECOMANO AQUEST POSTGRAU”
Jose Luis Fernandez Iniesta
Postgrau en Direcció i gestió de centres sociosanitaris
Jose Luis Fernandez Iniesta

Aquesta formació proporciona una visió general de la Direcció de centres sociosanitaris, aprofundeix en temes necessaris i de vegades poc reconeguts com la comunicació dintre dels centres, la qualitat i els models d´atenció a les persones, amb una una visió humanista. Recomano aquest postgrau.

 

Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència en usar-ho. Les cookies utilitzades pel funcionament essencial del lloc ja s'han establert. Per saber més sobre les cookies que utilitzem i com eliminar-les, consulteu la nostra política de privacitat.

Accepto les cookies d'aquest lloc web.