POSTGRAU
POSTGRAU EN GESTIÓ CLÍNICA AVANÇADA
1a edició
Efc
TOTS ELS CURSOS
CERCA AVANÇADA DE CURSOS
CONTACTEU AMB NOSALTRES
T. 93 875 73 48
infofc@umanresa.cat
Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa (Barcelona)
Com arribar-hi
Segueix-nos a:
Intranet
Mapa web

POSTGRAU EN GESTIÓ CLÍNICA AVANÇADA

MODALITAT

Semipresencial

CRÈDITS

30

PREU

Preu del Màster 4.320€

Preinscripció 920€
Formalització matrícula 1.700€
2n pagament matrícula(15/01/2017): 1.700€

10% de descompte per exalumnes de Grau i Postgrau i a empreses vinculades a Unió Consorci Formació i professionals i organitzacions vinculats a la Societat Catalana de Gestió Sanitària.

Cal efectuar el pagament de la preinscripció per TPV o transferència bancària, i el de matrícula (fraccionat en dues vegades) per domiciliació bancària.

Aquesta formació pot ser bonificable per l'empresa a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible. Addicionalment, en el cas de que la formació s'efectuï en hores laborables, l€empresa pot bonificar-se també els costos salarials de les hores que el treballador inverteixi en la seva formació com a Pif - Permís Individual de Formació.

CALENDARI

Inici amb un Taller presencial el dia 25/10/2016
Durant el període del 26/10/16 fins la primera setmana de març, tot el treball serà online.
Classes presencials:
7, 14 i 21 de març de 2017
18 i 25 d'abril de 2017
16 i 30 de maig de 2017
13, 20 i 27 de juny de 2017

HORARIS

Dimarts de 9 a 17:30 hores.

ADREÇAT A

Professionals assistencials d'organitzacions sanitàries, sociosanitàries i socials.
Responsables de serveis, unitats, àrees clíniques.
Directius i responsables de gestió de serveis clínics, serveis d'infermeria i organitzacions de salut.
Diplomats o llicenciats universitaris en general que desitgin aprofundir en el coneixement i les competències de gestió clínica per a potenciar la seva trajectòria professional.

MATRICULACIÓ

Cal efectuar el pagament de la preinscripció per TPV o bé mitjançant transferència bancària al número de compte corrent de CatalunyaCaixa:
IBAN: ES85 2013-6010-17-0201776030, BIC: CESCESBBXXX i fer arribar el comprovant bancari a:
Centre Internacional de Formació Contínua
infofc@umanresa.cat
T. 93 875 73 48
F. 93 875 73 55

El pagament de la matrícula (fraccionat en dues vegades) s'efectuarà per domiciliació bancària.

DATES D'INSCRIPCIÓ

Del 01-04-2016 al 08-10-2016

LLOC

UNIÓ CONSORCI FORMACIÓ
Parc Sanitari Pere Virgili
Edifici Tramuntana, baixos.
08023 Barcelona

COORGANITZAT

Unió Consorci Formació, S.L.
Societat Catalana de Gestió Assistencial

INTRODUCCIÓ

El sector sanitari, sociosanitari i social està vivint un procés de profunda transformació i canvi: nous reptes, integració dels diferents nivells assistencials, coordinació entre aquests nivells, models d’atenció centrada en la persona, us intensiu de les tecnologies (monitoreig, teleassistència, telemedicina, control remot,... seguiment) cap als pacients, etc.
Amb aquest programa pretenem fer un èmfasi profund i complerta en gestió clínica moderna, des de la comprensió de les seves bases fins al maneig dels seus instruments fonamentals. Des d’aquesta perspectiva s’hi aprèn a:


• Reorientar l’activitat clínica cap a les necessitats reals dels pacients
• Promoure una cerca contínua de les millors pràctiques
• Posar en marxa unitats de gestió clínica
• Fer una integració de serveis per a la cronicitat
• Kit bàsic de reformes estructurals basades en la gestió clínica. Aquest paquet constitueix un conjunt imprescindible de propostes que es poden aplicar per reordenar la provisió dels serveis sanitaris cap a un model més eficient i amb més efectivitat clínica.


Aquesta formació central es complementarà amb altres eines que els professionals de la gestió clínica necessiten per gestionar de manera efectiva els serveis clínics, incidint en les habilitats directives necessàries per a fer-ho possible.
Per tant es tracta d’un programa que centrat en el desenvolupament de les competències vinculades a la gestió clínica, ofereix de manera molt actualitzada les eines i recursos necessaris per impulsar canvis i transformacions en la gestió clínica de les nostres organitzacions.
Aquest programa s’emmarca en el desenvolupament competencial dels directius i comandaments del sector sanitari, sociosanitari i social, a partir del document Leadership Competencies for Healthcare Services Managers de la International Hospital Federation de la qual La Unió és full member.

OBJECTIUS

- Conèixer els diferents models de sistemes sanitaris i la catalogació de l'activitat sanitària
- Aprofundir en el coneixement de la cartera de serveis de les organitzacions de salut i valorar si són o no adequades respecte a la realitat actual
- Integrar la gestió clínica dins el marc de la planificació i organització de la oferta i provisió de serveis de salut
- Dominar els instruments fonamentals per a la gestió clínica: qualitat, protocols, consens, medicina basada en l'evidència, seguretat del pacient
- Impulsar la reorientació l'activitat clínica cap a les necessitats reals dels pacients
- Promoure una cerca contínua de les millors pràctiques de valor: triple aim, right care,...
- Descobrir el nou univers del pacient: experiència i implicació dels mateixos, comprensió del risc i decisions clíniques compartides.
- Posar en marxa unitats de gestió clínica
- Fer una integració de serveis per a la cronicitat
- Reordenar la provisió dels serveis sanitaris cap a un model més eficient i amb més efectivitat clínica
- Integrar la gestió clínica dins el marc de la gestió assistencial global
- Conèixer models per a l'integració de serveis per a la cronicitat
- Descobrir els eixos estratègics per a les reformes estructurals de la provisió de serveis basades en gestió clínica
- Liderar aquests processos de canvi amb un lideratge eficaç
- Consolidar equips de treball d'alt rendiment professional, amb compromís i alineats amb els objectius establerts
- Fer seguiment dels indicadors clau vinculats a la gestió clínica. Crear criteri per a l'aplicació i interpretació dels resultats obtinguts.
- Impulsar línies d'innovació i milllora en els procesoss de l'organització

ESTRUCTURA

Inici amb un taller presencial.
Durant el període del 26/10/16 fins la primera setmana de març, tot el treball serà online.
Classes presencials del 7/03/2017 al 27/06/2017

PROGRAMA

Bloc I: Gestió Clínica: bases, avenços i reptes (15 ECTS)

 • Models de sistemes sanitaris. Catalogació de l’activitat sanitària
 • El model planificat de la prestació de serveis
 • Instruments fonamentals per a la gestió clínica
 • Gestió clínica moderna: conceptes i bases
 • L’univers del pacient
 • Pràctiques clíniques de valor
 • Unitats de gestió clínica
 • Integració de serveis per a la cronicitat
 • Reformes estructurals

Bloc II:. GESTIÓ DE SERVEIS, ÀREES I UNITATS CLÍNIQUES (6 ECTS)

 • Els nous reptes i canvis: transformació del model i redefinició
 • Direcció estratègica  en la gestió i planificació de serveis clínics
 • De l’estratègia a l’operativa. Vinculació amb indicadors
 • Gestió de recursos (materials, econòmics,...).
 • Gestió dels processos clau i sistemes d’informació.
 • Innovació organitzativa. Recerca i gestió del coneixement.
 • Qualitat i seguretat
 • Ètica

Bloc III: LIDERATGE I GESTIÓ D’EQUIPS CLÍNICS D’ALT RENDIMENT (6 ECTS)

 • Rol directiu
 • Autoconeixement per a l’eficàcia directiva
 • Lideratge estratègic en temps de transformació i canvi.
 • Lideratge relacional. Potenciant el compromís i desenvolpuant el talent.
 • Gestió de conflictes en l’equip.
 • Desenvolupament d’equips d’alt rendiment.
 • Innovació i creativitat en l’equip.

Bloc IV:  Treball final d’aplicació pràctica (3 ECTS)


Més informació a:


www.ucf.cat/sites/default/files/arxius/programa_gestio_clinica_maig_2016.pdf

COORDINADORS
JORDI VARELA

Doctor en Medicina (UAB), diplomat en Epidemiologia i Estadística (CESAM, París), especialista en Medicina Familiar i Comunitària i diplomat en Gestió Hospitalària (ESADE).

Durant divuit anys ha exercit com a director gerent de diferents centres sanitaris com l’Hospital de Puigcerdà, l’Hospital del Mar i l’Hospital de Sant Pau. És col·laborador docent d’ESADE i director funcional Healthcare Strategy de Hewlett Packard Enterprise.

PROFESSORS
MÒNICA BALLESTER TORRAS

Terapeuta de Comunicació i Llenguatge.
Logopeda col· num. 1.768
Més de vint-i-cinc anys de pràctica logopèdica en consulta privada i en l’àmbit escolar.
Professora de logopedes i de mestres sobre problemes de la parla, Teràpia Miofuncional i prevenció de problemes de llenguatge des de l’escola.
Realització de “Taller de mocs ®” en escoles d’educació infantil (P-3, P-4, P-5).
Promotora de la Logopèdia Holística i Preventiva®, incorporant hàbits saludables en l’educació dels infants (Programa Picc:Dp escola/casa.)
Promotora de la Logopèdia Integrada en les accions quotidianes (totes les edats).
Especialitzada en Higiene Respiratòria i en Tècnica i Consciència Corporal per a la Comunicació i el Llenguatge.

IGNACIO BARRACHINA

Llicenciat en Medicina i Cirurgia i Mestratge en Gestió Hospitalària. 
Ha estat consultor sènior en CODEH, Director de projectes de consultoria en IASIST, Gerent de la Divisió de Consultoria en Price Water House Coopers, Gerent de la Província de Barcelona (Responsable de planificació) Gerent del Centro N. S de Montserrat per a discapacitats intel·lectuals de les Germanes Hospitalàries i des del 2013 és Consultor freelance en el sector salut.

RAMON CUNILLERA

Llicenciat en Medicina. Especialista en Familia y Comunitaria. Diplomat en Gestió de la Qualitat per Serveis Sanitaris
Gerent Consorci Sanitari del Maresme - Hospital de Mataró.
Tresorer de la Societat Catalana de Gestió Assistencial. Amb anterioritat Director Gerent de Barcelona Medical Agency. Amb anterioritat Director General del Consorci de Salut i Social de Catalunya.

MANUEL DEL CASTILLO

Director Gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu des de l'any 2003. Membre del Consell de la professió mèdica de la Generalitat de Catalunya i del Consell Assessor del Conseller de Salut, i membre de CHIEF (Children Executive Forum). Professor en cursos relacionats amb salut pública o gestió sanitària i ha col·laborat amb activitats docents amb diferents escoles de negoci (EADA, ESADE, ENS) i universitats (UAB, UIMP, UAM, UPC-càtedra UNESCO).

MANUEL DOMÍNGUEZ ENTRENA

Llicenciat en Psicologia. Professor de la Universitat de Barcelona (Facultat de Psicologia) des de 1983. Participa en el Màster de Coaching de la Universitat de Barcelona. Docent en diverses escoles de negoci, i per a diferents organitzacions tant del sector públic com a privat. Docent expert en Lideratge Relacional per diferents escoles de negoci, empreses i organitzacions.Consultor internacional en Desenvolupament Organitzacional i Directiu. 

SANTIAGO GONZÁLEZ

Consultor-coach especialitzat en el desenvolupament d’equips.
Llicenciat en Psicologia i postgraduat en Anàlisi i Conducció de grups en els àmbits clínic, educatiu i organitzacional per la UB. Formador acreditat en Insights Discovery. Coach de Sistemes Organizacionals i de Relacions (ORSCC) pel Center for Right Relationship (CRR).
Professor associat al departament de Psicologia Social de la Universitat de Barcelona i és també professor en el Postgrau de Desenvolupament del Talent i en el Màster d’Anàlisi i Conducció d’Equips de la UB.
Docent en el postgrau de simulació i Innovació docent.
Facilitador en simulació en la gestió d'equips d'alt rendiment clínic

VALENTÍ MARTÍNEZ ESPINOSA

Doctor en Psicologia per la UAO i Llicenciat en Psicologia per la URL
Diplomat en Infermeria per la UB
Diplomat en Gestió i Direcció Hospitalària per EADA
Director general de la Fundació Universitària del Bages
Professor de la UVic-UCC i professor col·laborador de la Universitat Autònoma de Barcelona i d'IL3 de la Universitat de Barcelona

JORDI MAURI SANTURÉ

Llicenciat i Doctor en Medicina i Cirurgia
Diplomat en Direcció i Administració d’Empreses
Diplomat en Estadística
Diplomat en Direcció d’Empreses de Serveis
Màster en Metodologia i Gestió de la Qualitat Assistencial

ÀNGELS PAREDES

Consultora en desenvolupament de persones i organitzacions. Assessora de projectes formatius de la Unió COnsorci i Formació. Al llarg de 15 anys va ser responsable de desenvolupament de recursos humans, a la UOC en primer lloc, i després a l'Hospital Clínic de Barcelona. És directora del Postgrau "Desenvolupament del talent a les organització" de la UB. Acreditada en "Insights Discovery", eina de diagnòstic de personalitat.

PERE VALLRIBERA

Gerent en Centre Assistencial Sant Joan de Déu. President de la Societat Catalana de Gestió Sanitària i membre de la Junta Directiva de SEDISA; Gerent del Centre Assistencial Sant Joan de Deu Lleida-Almacelles. Ha estat Director Gerent dels Consorcis de Terrassa i Blanes-Calella i Cap de la Divisió d’Hospitals del CatSalut. És professor en els Màsters de gestió sanitària de la UAB i la Universidad Europea.

JORDI VARELA

Doctor en Medicina (UAB), diplomat en Epidemiologia i Estadística (CESAM, París), especialista en Medicina Familiar i Comunitària i diplomat en Gestió Hospitalària (ESADE).

Durant divuit anys ha exercit com a director gerent de diferents centres sanitaris com l’Hospital de Puigcerdà, l’Hospital del Mar i l’Hospital de Sant Pau. És col·laborador docent d’ESADE i director funcional Healthcare Strategy de Hewlett Packard Enterprise.

JORDI VILANA

Doctor en Psicología, Diplomado en Dirección de Servicios Integrados de Salud, Executive Master in Business Administration (EMBA) y Project Manager Professional (PMP)

Ha sido Director gerente de diversos centros sociosanitarios, Consultor sénior CHC y desde el 2008 Director de proyectos de Consultoria del Consorci de Salut y Social de Catalunya. Puede acreditar amplia experiencia como Director de proyectos tanto en España como en países de Latinoamérica como México, Honduras, República Dominicana, Brasil, Argentina y Chile.  

ACREDITACIÓ

Títol de Postgrau en Gestió Clínica avançada expedit per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

METODOLOGIA

Formació amb una orientació molt pràctica.

BLOC ONLINE
- Visionat de vídeos específics
- Analisi i discusió en grups de casos i experiències concretes
- Lectures recomenades
- Activitats i treballs pràctics associats

BLOC PRESENCIAL

- La realització d'activitats d'avaluació competencial (autoconeixement)
- El desenvolupament d'un conjunt de tallers pràctics - teòrics que incorporaran simulació, i activitats experiencials en format Indoor training
- L'acompanyament al llarg del procés formatiu amb sessions d'acompanyament grupal
- Acompanyament i vinculació a un pla de millora directiva.
ALUMNI
“RECOMANO AQUEST POSTGRAU”
Jose Luis Fernandez Iniesta
Postgrau en Direcció i gestió de centres sociosanitaris
Jose Luis Fernandez Iniesta

Aquesta formació proporciona una visió general de la Direcció de centres sociosanitaris, aprofundeix en temes necessaris i de vegades poc reconeguts com la comunicació dintre dels centres, la qualitat i els models d´atenció a les persones, amb una una visió humanista. Recomano aquest postgrau.

 

Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència en usar-ho. Les cookies utilitzades pel funcionament essencial del lloc ja s'han establert. Per saber més sobre les cookies que utilitzem i com eliminar-les, consulteu la nostra política de privacitat.

Accepto les cookies d'aquest lloc web.